Баталгаажуулалт

Эрүүл мэндийн CE шинэ анги IIA CE бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

1
2

Эрүүл мэндийн CE шинэ IIB CE бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

3
4

Эмнэлгийн CE-ийн шинэ төрлийн I төрлийн ариутгалд зориулсан CE бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

5
6

Эрүүл мэндийн ISO шинэ супер Union Medical

7
8

Эмнэлгийн FDA гэрчилгээ

医用FDA证书